Domácí úkoly
Tato část našich stránek má připomenout dětem, co mají za domácí úkol, konkrétní zadání dostávají ve škole a je jim několikrát opakováno.

KAŽDÝ DEN JE NUTNÉ ČÍST

17. 10. prvouka - pracovní sešit str. 15 - čtyřsměrka, co nevíme je v učebnici na str. 18

16. 10. - čj -str.20, cv. 4 zelené - vytvořit 4 věty tázací       divadlo Most 9. 11.-  180,-

12. 10. písanka - dokončit str. 9

11. 10. matematika - str. 13, cv. 5, 6, 7

10. 10. prvouka - hnědý sešit - nakreslit lesní zvířátka

9. 10. čj - str.16, cv. 3 zelená - 3 věty vytvořit

5. 10. Písanka - dokončit stránku

4. 10. m - str. 11, cv 1

3. 10. prvouka - str. 16 - dolepit nebo dopsat názvy stromů

2. 10. čj - str. 14, cv 3 zelené